Taaltip: Het verschil tussen then & than

Iets wat ik vaak mis zie gaan als ik Engelse teksten nakijk is het verkeerde gebruik van de woorden then en than. Deze woorden worden vaak door elkaar gehaald. Begrijpelijk. Daarom vandaag een taaltip: Het verschil tussen then & than.

Hoe zat het ook alweer?

THEN = een tijdsaanduiding ⏰. Bijvoorbeeld: dan, daarna, vervolgens, toen, daarop…

Voorbeeld:

‘We had dinner at that restaurant and then we went dancing’ (We aten in dat restaurant en daarna gingen we dansen).
‘First we wash the clothes, then we put them in the dryer. (Eerst wassen we de kleren en daarna stoppen we ze in de droger).
‘Let’s discuss this on Monday, I’ll see you then!’ (Laten we dit maandag bestreken, ik zie je dan!).

THAN = Vergelijkend. Je gebruikt dit woord om aan te geven dat iets of iemand beter/langzamer/mooier/langer//ouder enz is.

Voorbeeld:

‘My dog is older than yours’ (Mijn hond is ouder dan de jouwe).
‘He is taller than his brother’ (Hij is langer dan zijn broer).
‘This house is much bigger than the one across the street’ (Dit huis is veel groter dan dat aan de overkant van de straat).

Ezelsbruggetjes om je te helpen onthouden wanneer je then of than moet gebruiken:

Then rijmt op when = Tijdsaanduiding

ThEn – ToEn

ThAn – DAn

Laat me je helpen. Twijfel je toch nog? Of wil je graag dat je tekst nagekeken wordt op spelling. grammatica, stijl en dat deze vlot leest? Ik kijk je tekst graag voor je na. Neem contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.